Print Friendly, PDF & Email

Referat fra generalforsamling 25.3.10

Print Friendly, PDF & Email

Beslutningsreferat fra generalforsamling i


Grundejerforeningen Godthåbsparken d. 25.03.10.

55 parceller repræsenteret, heraf 8 parceller ved fuldmagt.

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.

Steffen Wanscher blev valgt som dirigent og meddelte, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

 1. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Beretningen blev taget til efterretning (kan læses i bladet og på hjemmesiden).

 1. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev godkendt med overvældende flertal.

 1. Rettidige Indkomne forslag.

Legepladsbidrag fastsættes til 150 kr. pr. kvartal i 8 år.

Begrundelse: Ideen er, at der bliver mulighed for at hele bebyggelsen kan få opført de resterende legepladser samt motionsområder med udendørs redskaber for voksne. Meningen er, at det hele opføres i løbet af 2010.

Årsag: Vi kan få samtlige legepladser plus udendørs motionscentre lavet på 1 år frem for 12 år. Det vil sige alle kan få glæde af det nu. Prisstigningerne på legepladser pr. år gør, at et fast forrentet lån over 8 år kan betale sig (oplægget kan læses i bladet og på hjemmesiden).

Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.

 1. Fastsættelse af honorarer.

Vedtaget enstemmigt at honorarer til formand og kasserer pristalsreguleres.

 1. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Budgettet og kontingentet (der pristalsreguleres hvert kvartal) blev enstemmigt vedtaget.

 1. Valg af formand for 2 år.

Nils Jensen, Rytterhusene 25 genvalgt.

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Jens Olsen, Bispehusene 42 genvalgt og Lone Mikkelsen, Rytterhusene 76 nyvalgt.

 1. Valg af 2 suppleanter

Roberts Juul, Skriverhusene 56 genvalgt og Henning Engelbak, Skyttehusene 12 Nyvalgt.

 1. Valg af 2 revisorer. ·

Torben Gamst, Fiskerhusene 44 genvalgt, Benno Jørgensen, Platanhaven 66, 2600, Glostrup genvalgt.

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter

Gitte Jørgensen – Rytter 51 genvalgt, Peter Larsen, Rytterhusene 27 nyvalgt.

 1. Eventuelt

  Tak for en god generalforsamling og kom godt hjem.

 

Dirigent Steffen Wanscher

 

Formand Nils Jensen

 

Sekretær Lone Mikkelsen

Legeplads-bidraget vedtaget

Print Friendly, PDF & Email

På generalforsamlingen der blev afholdt torsdag d. 25. marts 2010 blev forslaget fra bestyrelsen om, at opkræve et ekstra legepladsbidrag på 150 kr pr. kvartal  --- vedtaget

Pk 4 Legepladsbidrag 150 kr kvartal

Print Friendly, PDF & Email

Vedr. punkt 4 på dagsordenen       vedtaget på generalforsamlingen

Da Godthåbsparken blev bygget, blev der oprettet arealer til 34 legepladser, som beboerne selv sørgede for at etablere og vedligeholde. Med årene forfaldt legepladserne og for 3 år siden besluttedes, at grundejerforeningen skulle stå for opførelse og vedligeholdelse af legepladserne.

Bestyrelsen har afholdt møder ude i områderne for at finde ud af, hvor man ønskede hovedlegepladser.

Fremover vil der blive 17 hovedlegepladser og 17 med enkelte legeredskaber i rekreativt miljø.

Med forslaget til generalforsamlingen er der lagt op til, at vi får lavet de manglende 7 hovedlegepladser, samt de 17 med enkelte varierende legeredskaber, samt 2-4 udendørs motionsområder med motionsredskaber. Endvidere skal etableres 1 eller 2 pannabaner (se billede de næste sider) samt en svævebane.

Vi mener, at Godthåbsparken er et attraktivt sted at bo med svømmebassin, minigolf og tennisbaner samt egen renovationssystem. Vi mener, at med beslutning af punkt 4 vil bebyggelsen blive endnu mere attraktiv, og den øgede opmærksomhed om Godthåbsparken vil sikre huspriserne.

Aktiviteter for såvel børn som voksne i nærområdet giver større mulighed for fællesskab og øgede sociale relationer.

De efterfølgende billeder er eksempler på noget nyt.

Da prisstigning på legeredskaber er ca. 4-5% pr. år, er der fornuft i at få det hele nu frem for over 12 år.

Et lån på ca. 6 mil. Kr. over 10 år med fast rente vil medføre, at det vi kan få over 12 år, får vi i år.

Bestyrelsen


Billeder til punkt 4 

Hvor meget mon vi får råd til og hvad mon Generalforsamlingen siger til vores forslag
om nye legepladser både for børn og voksne

                     Svævebane                                    Er denne legeplads til Tranehusene?

                                 Skal der være farlige sørøvere i Godthåbsparken

Udendørs motionsmaskiner.

Panne boldbane

Indkaldelse til Generalforsamling 25 marts 2010

Print Friendly, PDF & Email

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Godthåbsparken

Torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.00.
På VUC-VEST, Gymnasievej 10

(der hvor vi plejer at holde fastelavnsfest).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Rettidige indkomne forslag.

Legepladsbidrag fastsættes til 150 kr. pr. kvartal over 8 år.

Begrundelse:
Som meddelt i GP beboernyt nr. 2 og nr. 3 - 2009 har bestyrelsen ført forhandlinger med et legepladsfirma vedr. vores bebyggelse.
Ideen er, at der bliver mulighed for at hele bebyggelsen kan få opført de resterende legepladser samt motionsområder med udendørs redskaber for voksne. Meningen er, at det hele opføres i løbet af 2010.
Årsag:
Vi kan få samtlige legepladser plus udendørs motionscentre lavet på 1 år frem for 12 år. D.v.s. alle kan få glæde af det nu. Prisstigningerne på legepladser pr. år gør, at et fast forrentet lån over 7 år kan betale sig.
Oplægget vedr. legepladser er ved at blive færdiggjort og vil ligge på hjemmesiden senest den 18. marts (Klik på denne link) samt omtales i næste nummer GP BeboerNYT (Klik på denne link) , der omdeles den 20. / 21. marts.
Forslagsstiller: Bestyrelsen.

5. Fastsættelse af honorarer.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

7. Valg af formand for 2 år
.
På valg er:    Nils Jensen - Rytterhusene 25.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:    Jens Olsen - Bispehusene 42.
                       Stephen Seidelin - Fiskerhusene 65.

9. Valg af 2 suppleanter.
På valg er:    Robert Juul - Skriverhusene 58.
                       Lone Mikkelsen - Rytterhusene 76:

10. Valg af 2 revisorer.
På valg er:    Torben Gamst - Fiskerhusene 44.
                        Benno Jørgensen - Tranehusene 58.

11. Valg af 2 revisorsuppleanter.
På valg er:    Leif Andresen - Fiskerhusene 87.
                       Gitte Jørgensen - Rytterhusene 51.

12. Eventuelt
Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Venlig hilsen Bestyrelsen


NB: Generelt:
Fuldmagter til generalforsamlingen: Hver mødende kan kun have en fuldmagt med, og den skal være generel. Dvs. der må ikke stå hvad der skal stemmes, og den skal gælde til alle punkter på dagsordenen. Se vedtægterne § 11 stk. 1.
Restancer til grundejerforeningen skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen. Kvittering kan medbringes. Restance kan betales ved indgangen til generalforsamlingen. Se vedtægterne §5 stk. 6.