Print Friendly, PDF & Email

I menupunktet: Boligen er det tanken, at man skal finde oplysninger om rækkehuset i GP.

Det er hvordan det er indrettet, samt tekniske og vedligeholdelsesmæssige oplysninger.

Indtil nu har vi nogen ideer om hvad der skal stå under dette punkt, men hvis du har ideer eller oplysninger som andre beboere kan få glæde af, så håber vi at du vil sende dem til kontoret eller til kontorets mailadr.

Kloaker ved husene generelt

Print Friendly, PDF & Email

I alb kom. Sendes alt spildevand fra husene til rensningsværket på Avedøre holme.

Regn- og omfangsdræns vand løber i deres eget separate system ud til Store Vejle å og ender til slut i køgebugt

I foreningern er der 3 typer kloaker,

Spildevand = alt afløbsvand indenfra husene.

Regnvand = alt vand fra fra stier og tage

Omfangsdræn = vand der nedsiver gennem jorden ved kælderydervæg.

Tilstoppet kloak - hvad så?

Print Friendly, PDF & Email

Under gulvet i kælderen ligger rækkens kloak for diverse afløb. Kloaken starter i det enderækkehus der vender mod cykel-/gangstien og ender ude ved P-pladsenHvis der er problemer med, at vandet ikke vil løbe ud af toilet, køkkenvask, gulvafløb så:
Undersøg om det er alle afløb der er noget galt med. I de fleste tilfælde er det et problem indenfor det enkelte hus.Hvis det er alle husets afløb der er stoppet så:
Spørg de andre i rækken om de også har problemer, start med det hus der ligger ved P-Pladsen.

Tilstoppet kloak giver normalt det problem, at det snavsede spildevand stiger op af gulvafløbet.

FOTO HER

 

For enden af husgavlen mod P-pladsen ligger der et brønddæksel, dækslet kan evt fjernes " pas på det vejer normalt 40 Kg. Og kan ved uheld kan dækslerne (der er delt i 2 stykker) godt falde ned i brønden.

Er brønden tør, er det inde under husene kloaken er tiltoppet.

Er brønden fyldt med spildevand, så er det kloaken i vejen der er tilstoppet.Hvis der ringes efter kloakservice uden foreningens accept, kan regningen fra koakservice med stor sandsynlighed ende hos de beboere der har sendt bud efter kloakservicen - så kontakt først GPkontor eller medlemmer i bestyrelsen.Foreningens forsikring dækker ikke ved evt vandskade, her må de enkeltes forsikring gå in for at dække.Uden for normal arbejdstid ringes kun efter kloakservice hvis kloaken er 100 % tilstoppet, delvis tilstoppet udføres arbejdet i normal arbejdstid

Endegavle - problemer og løsning

Print Friendly, PDF & Email

Endegavle - problemer og løsning

(Endegavle tilhører enderækkehusene, og er ikke rækkens ejendom eller Grundejerforeningens ejendom)

 
Sådan ser de almindelige gavle ud i afsnitI og afsnitII

Den måde som afsnit I & II er bygget på giver med tiden problemer med løse udervægselementer, og disse rækkehus der har en husgavl står selv for vedligeholdelsen.

Der findes 2 metoder for gavlen.

  1. Reparation af den del af vægge der er defekt.
  2. Nedtagning og opbygning af ny gavlmur. ( Kan ses i ***husene nr.**

En ny gavlmur kræver altid kontakt til kommunens byggeafdeling.

I afsnit III og III½ kan væggen revne, normalt klares dette med en reparation.

Hjælp kan evt. hentes hos Bolius og diverse erfarings datablade fra BYG-Erfa.

Den lette måde er at få repareret skaderne, men det generelle problem fjernes ikke.

Den rette metode er:

Nedtagning af ydervægselementet inkl. den tynde isolering, opbygge et nyt isoleret fundament, ny isolering 200 mm. til slut en ½ stens mur

Skalmuren skal være af samme udseende som den eksisterende

Afsnit III

Disse gavlmure lider af manglende plads til ekspansion, så muren revner midt på facaden fra tag til jord eller på tværs øverst ved taget.

Ny mur opbygges som i afsnit I & II


En af de nye gavle - det er svært at se på billedet - gå en tur og se den i fasanhusene ved brugsen

Opbygning af nye gavl-/facademure kan købes f.eks. hos BYG-Erfa eller bolius. Disse 2 firmaer har lavet denne slags arbejde, det ville være synd og skam hvis den nye mur begyndte at revne, fordi der ikke var taget højde for den udvidelse der sker i et murværk der er solbeskinnet.

Placering af postkasse

Print Friendly, PDF & Email

Der er vedtaget en ny postlov ( trådte i kraft 1. jan 2011)

Og det betyder, at inden udgangen af 2011 skal alle postkasser være flyttet ud til stien og brevsprækken (brevindkastet) i denne brevkasse skal være mellem 100 cm og 120 cm over jordplan. Og der er også vigtigt, at selv om postkassen skal ud til stien, må den ikke rage ud på stien - der er ikke nogen af postkassen der må komme ud over skel.
Den nye postlov betyder, at dem der stadig får posten og reklamer igennem brevsprækken i døren, ikke får leveret post efter nytår 2011. Hvis de stadig vil have post skal de opsætte en brevkasse ud til stien.

For flere oplysninger se www.nypost.postdanmark.dk