Print Friendly, PDF & Email

I menupunktet: Boligen er det tanken, at man skal finde oplysninger om rækkehuset i GP.

Det er hvordan det er indrettet, samt tekniske og vedligeholdelsesmæssige oplysninger.

Indtil nu har vi nogen ideer om hvad der skal stå under dette punkt, men hvis du har ideer eller oplysninger som andre beboere kan få glæde af, så håber vi at du vil sende dem til kontoret eller til kontorets mailadr.

Røgalarmer (helst trådløse)

Print Friendly, PDF & Email

Der har været 2 større brande i Godthåbsparken i det sidste års tid.(sommer 2010 & vinter 2011)

En røgalarm kan normalt ikke hjælpe med at stoppe en brand, men den kan medvirke til at branden bliver opdaget tidligere og ikke breder sig for meget.

MEN, især kan den redde mennesker fra, at brænde inde eller omkomme af røgen i boligen. Især hvis branden opstår om natten og beboerne sover, så er det fornuftigt, at have en røgalarm der vækker inden røgen bliver for kraftig og livstruende.

Der er kommet nogen nye røgalarmer der øger sikkerheden især i vores huse der er på 3 etager. Det er trådløse brandalarmer.
Man sætter mindst en røgalarm op på hver etage, og hvis en af dem måler røg, så sender den beskeden videre (trødløst) og alle 3 alarmer starter med at hyle og advare beboerne om røgfaren.

Man kan købe et sæt (3 stk.) trådløse røgalarmer for ca. 300 kr. (evt. søg på internettet)

Husk også at tjekke regelmæssigt om de virker, der er en knap man skal trykke på.

p.s. man skal ikke sætte en røgalarm op i køkkenet - den starter hver gang man skal have sprød svær på stegen.

Grundvandspumper

Print Friendly, PDF & Email
Ved kraftige, lange regnvejrsperioder kan jorden blive så mættet med vand, at der begynder at løbe vand ind i kældrene gennem diverse betonsamlinger i kælderen.

Derfor blev der under byggeriet af GP lagt et omfangsdræn ned i jorden omkring hver blok på højde med kældergulvet, dette dræn blev herefter samlet i en pumpebrønd. Fra pumpebrønden pumper pumpen regnvandet op i den almindelige kloak

Der er kun pumpebrønd med grundvandspumpe i enderækkehusene den del af bebyggelsen med små altaner (afsnit 1 og afsni 2).

Hvis du er nyindflyttet i et enderækkehus  - så tjek om du har et dæksel i gulvet i kælderen, og dermed har en grundvandspumpe i dit rækkehus.

Det er nødvendigt regelmæssigt, at tjekke om grundvandspumpen virker. Især i periode med meget nedbør.

De næste billeder og tekst forklarer hvordan du tjekker din grundvandspumpe.:

Dækslet er fjernet. Tjek om der ikke ligger en løftekrog til dækslet i kælderen (efterladt fra tidligere ejer)

Her kan du se pumpe og flyder (det er den der starter grundvandspumpen hvis grundvandet stiger)

For at tjekke om grundvandspumpen vil køre hvis vandet stiger - løfter man flyderen f.eks med krogen på en tøjbøjle eller lignende.

Nu skulle pumpen gå igang - men hvis den ikke starter - kontakt GPs kontor og fortæl, at grundvandspumpen måske er defekt.
Du skal også kontakte kontoret, hvis pumpen larmer meget eller har en skurrende lyd.

Grundejerforeningen har grundvandspumper på lager så hvis din pumpe er defekt kan den hurtigt udskiftes, så hverken du eller dine naboer får vand i kældrene.

Det er ikke altid, at en grundvandspumpe er nok for at fjerne al det vand som kommer ved skybrud eller naturkatastrofer.

Tage og tagnedløb

Print Friendly, PDF & Email
Alle boliger er født med flade tage, der er dog enkelte steder i Godthåbsparken, at nogen rækker har fået bygget rejste tage.

På de flade tage er det nødvendigt 2 gange årligt, at gå op på taget for at rense de afløb der er fra rækkens tag.

Det er især vigtigt efter nytårsaften, da der normalt ligger affald fra diverse raketter, den lange træpind lægger sig altid på tværs af afløbet. Dette stopper afløbet, det samler sig måske sne, det danner is, og når dette smelter kan det ikke komme ned i afløbet. Dette kan give oversvømmelser ved vægge og lofter på 1. sal.

Lyskasser ned til kælderen

Print Friendly, PDF & Email

Lyskasser:

På havesiden er der 2 lyskasser. De giver lys til kælderen og skal fungere som flugtvej.

Der er kun 1 lyskasse i afsnit 3 huse.

I bunden af begge lyskasser er der et afløb, og det er meget vigtigt, at holde dette afløb fri for blade og andet affald, da afløbet ellers kan stoppe. Hvis afløbet stopper kan du få problemer med vand på væggene ved vinduet eller vinduerne i kælderen.

Da vinduerne også skal fungere som flugtvej i kælderen, er det meget vigtigt, at ristene i jordhøjde ikke overdækkes eller sættes fast. Så hvis du lægger træterrasse eller lign., så vær opmærksom på at lave en mulighed for at kunne åbne ristene ved, f.eks. at lave en udskæring i overdækningen. For at sikre huset mod indbrud gennem kældervinduerne, kan det være en mulighed at købe nogle sikkerhedsanordninger hos en låsesmed. Den bedste løsning er 2 kæder som bores ind i betonvæggene i lyskassen og klikkes fast på risten. De kan også hurtigt klikkes af og derved stadig sikre flugtvejen.

Der er også mulighed for at sætter tremmer for vinduerne på indersiden, men denne mulighed er ikke god, da vinduerne så ikke kan bruges som flugtvej.

Det er fornuftigt, at male lyskassernes vægge hvide med udendørs maling, det giver meget mere lys i kælderen.