Print Friendly, PDF & Email

I menupunktet: Boligen er det tanken, at man skal finde oplysninger om rækkehuset i GP.

Det er hvordan det er indrettet, samt tekniske og vedligeholdelsesmæssige oplysninger.

Indtil nu har vi nogen ideer om hvad der skal stå under dette punkt, men hvis du har ideer eller oplysninger som andre beboere kan få glæde af, så håber vi at du vil sende dem til kontoret eller til kontorets mailadr.

Solceller i GodthåbsParken

Print Friendly, PDF & Email

Solceller i GodthåbsParken ????

Hele foråret har solceller været et varmt emne - både i medierne og i Albertslund. Det skyldes ikke mindst at solceller er blevet yderst fordelagtige. Godthåbsparkens tage er oplagte til solceller. De er flade og der er ingen høje træer, der skygger. Derfor har en gruppe af solcelleinteresserede beboere i samarbejde med bestyrelsen sat sig for at finde ud af, hvordan vi kan opsætte solceller på vores tage. Gruppen består af cirka ti beboere, herunder medlemmer af bestyrelsen.

Vi har fået kommunens godkendelse til, at vi må opsætte solceller under den nuværende lokalplan, så længe solcellerne ikke er synlige fra offentlig vej. Det betyder blot, at nogle enkle retningslinjer skal overholdes. For eksempel må solcellerne have en maksimal hældning på 25 grader fra vandret. Men inden for de rammer, kan der sagtens opsættes solceller, der dækker langt de flestes behov.

Inden solcellemødet havde Agenda Centeret og solcelle-gruppen samlet retningslinjerne for opsætning af solceller i Godthåbsparken samt gode råd, anbefalinger og økonomi i en solcellemanual. På denne måde blev det nemmere for hver enkelt beboer, at få solceller på taget – også uden at det kommer til at ligne kaos.

Inden mødet blev solcellemanualen omdelt sammen med materialer fra de forhandlere der blev indbudt til mødet den 20.8., så der var mulighed for, at læse om mulighederne inden mødet.

På mødet fortalte Agenda Centeret om fordelene ved at opsætte solceller og forhandlere fremlagde deres bud på solcelleløsninger.

www.agendacenter.dk kan du finde flere information om solceller. Ønsker du mere information om gruppens arbejde , kan du kontakte Zacharias Madsen fra Agenda Centeret på telefon: 43 62 20 15 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tid til nyt tagpap?

I forbindelse med opsætning af solceller kan det være en god idé at overveje om det er også er tid til at lægge nyt tagpap på taget, da det er mest rationelt, at gøre begge dele samtidig.

Hvis en hel række går sammen er der endvidere mange penge at spare. Derfor vil der på mødet også være mulighed for at melde sig som interesseret til at få lagt nyt tagpap – uanset om man i øvrigt ønsker solceller eller ej.

Jo flere der ønsker solceller jo bedre tilbud kan vi få fra leverandørerne.

Med venlig hilsen
Solcellegruppen og bestyrelsen

Solceller - status april 2012

Print Friendly, PDF & Email

Vi har modtaget denne mail fra Agendacentret, bemærk afsnittet om GodthåbsParken:

Fra: Zacharias Madsen [mailto:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.]
Sendt: 30. marts 2012 11:53
Til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Emne: Nyt om solceller fra Agenda Centeret

 

Kære solcelle-folk

I Agenda Centeret arbejder vi stadig på højtryk for at få opsat flere solceller i byen, og vi fornemmer, at mange af jer allerede er godt i gang med at opsætte anlæg, der kan stå klar til sommerens sol. Det er vi rigtig glade for! Her følger en kort status på vores arbejde:

 

Lokalplaner

Desværre har vi fået flere henvendelser fra borgere, der ikke kan opsætte solceller på grund af lokalplanen, og det typiske svar fra Miljø- og Teknikforvaltningen er, at der ikke kan gives dispensation. Det skyldes, at formålet med lokalplanerne i flere tilfælde er at sikre bebyggelsens udseende og/eller ensartethed. Og netop fordi det indgår i formålsparagraffen i lokalplanen,  kan forvaltningen ikke give dispensation – sådan er loven. Det er for eksempel gået ud over Poppelhusene. Det er rigtig ærgerligt for forvaltningen / kommunen vil jo også gerne, at der sættes solceller op. Men på baggrund af jeres og vores henvendelser har de nu sat sig for at lave en generel ændring til lokalplanerne, der skal gøre det muligt at opsætte solceller. Om alt går vel og med lidt tålmodighed, skulle den sten derfor snart være ude af skoen, og så sent som i går torsdag, var sagen også oppe i Brugergruppen, der bad forvaltningen fremskynde processen. Så selvom lokalplanen ikke umiddelbart tillader opsætning af solceller, er der håb, og det kan godt betale sig at kontakte forvaltningen.

 

Godthåbsparken

I samarbejde med beboere, bestyrelsen, kommunen og Albertslund Forsyning er vi i gang med at udarbejde en ”solcelle-manual” for Godthåbsparken. Manualen skal gøre det nemmere at opsætte solceller ved at komme med anbefalinger og beskrive, hvilke forhold man skal være særligt opmærksom på i Godthåbsparken. I arbejdet indgår, at vi får lavet en undersøgelse af, hvor meget vægt tagene i Godthåbsparken kan bære, og i samarbejde med solcelle-leverandører finder vi ud af, hvor store anlæg det er muligt at opsætte og hvordan.

Vi vil meget gerne hjælpe med at udarbejde lignende ”solcelle-manualer” for andre boligområder, så kontakt os, hvis vi sammen skal gøre det i jeres boligområde.

Ligesom i Poppelhusene måtte der i Godthåbsparken ikke opsættes synlige solceller, men heldigvis er en ny lokalplan i høring, og i det nye forslag bliver den bestemmelse nu ændret, så der gerne må opsættes solenergianlæg på tagene. Vi regner derfor med, at Godthåbsparken til efteråret er klar til at få opsat rigtig mange solcelleanlæg  :o)

 

Solcelle-cykeltur

Til inspiration er vi ved at planlægge en cykeltur rundt til forskellige solcelleanlæg i Albertslund. Cykelturen er en del af projektet ”Solar Days”, der sætter fokus på solceller i hele Europa. Turen vil foregå om eftermiddagen torsdag den 10. maj – nærmere information om dagens program udsendes senere.

 

Artikel om Birgit og Brian

Birgit og Brian, der fortalte om deres erfaringer med opsætning af solceller på mødet i KB-salen, har haft besøg af Albertslund Posten. Det kom der en rigtig fin artikel ud af, og hvis du ikke fik den læst findes den her: http://albertslund.lokalavisen.dk/solen-giver-dem-penge-retur-paa-elregningen/20120301/artikler/703019735/1003

 

Klima-effekten af solceller

Siden vores solcellemøde i februar er der i Albertslund Posten blevet stillet spørgsmålstegn ved klima-effekten af at opsætte solceller, da EU’s kvotesystem betyder, at CO2, der ikke udledes i Danmark, kan udledes et andet sted i Europa. Men som klima- og energiminister Martin Lidegaard rigtigt skrev for nylig i Politiken, ”Selvfølgelig skal vi energieffektivisere og selvfølgelig skal vi omlægge til vedvarende energi. Fordi der er en tid efter 2020, når det nuværende kvotesystem løber ud.” Et indlæg i Albertslund Posten fra Povl Markussen til diskussionen kan læses her:

http://albertslund.lokalavisen.dk/ikke-mere-co2-vroevl-/20120329/laeserbreve/703299826/1252

 

Som sagt håber vi, at det går godt med opsætningen af solceller – og kontakt os gerne, når solcelleanlægget er sat op, eller hvis der skulle opstå besværligheder i processen.

 

Med venlig hilsen

Zacharias Madsen

Agenda Center Albertslund

Kanalens Kvarter 32
2620 Albertslund

Tlf.: 43 62 20 15

www.agendacenter.dk

Se Agenda Centerets beretning

 

”For et bæredygtigt Albertslund!”

Hjælp til brug af billedshows

Print Friendly, PDF & Email

Hvad står der på GPs kvartalsopkrævning

Print Friendly, PDF & Email

Grundejerforeningskontingent og andre opkrævninger sker igennem PBS.

og der opkræves et opkrævningsgebyr på 8,00 kr

Herunder vil vi forklare hvordan de aktuelle beløb er fremkommet og hvad punkterne på opkrævningen betyder.

 1. Kontingent til grundejerforeningen 1395,88 (1.7 2019)
 2. Renovationsbidrag - Grundejerforeningen har i snart mange år selv udført renovationen i Godthåbsparken. Det betyder, at det er GPansatte ejendomsfunktionærer, der henter husholdningsrenovationen fra skraldestativet ved den enkelte parcel. Der bliver også hentet papir og glas fra kassetterne i skraldestativet.
  GP har også sin eget terminalpunkt-storskraldsplads hvor renovationen bliver samlet og kørt væk. Det er også på storskraldspladsen, at beboerne kan komme med det affald der ikke afhentes ved parcellen.
  Renovationsbidraget er udregnet som 95% af den kommunale renovationsafgift (hvilket betyder at beboere i GP betaler mindre i renovation) 1015.85 (1.4 2018)
 3. Copydan afgift. Når man ser TV skal man også betale Copydan afgift. Beboere i GP skal betale:
  FP: FuldPakke (Den store TVpakke):184,77 - - MP: MellemPakke:157,08 - - GP: GrundPakken: 143,55 (1.1 2019)
 4. YouSee Afgift. Samlet pris for TVkanalerne og service til YouSee for, at vedligeholde antenneanlægget.
  FP: FuldPakke (Den store TVpakke): 1258,77 - - MP: MellemPakke: 910,59 - - GP: GrundPakken: 296,49 (1.1 2019)
 5. For de beboere der eventuelt opsiger deres TV abonnement hos YouSee vil prisen på den aktuelle TVpakke og tilhørende CopyDan afgift.
  men der vil stadig blive opkrævet 60 kr i antenneafgift til GP. Det skal dække vedligeholdelse og service af GPs antenneanlæg
 6. Vedligeholdelsesbidrag - Da GP er over 40 år, kan man forvente flere reparationer af fælles områder og faciliteter.
  Beløbet er: 300,- (mar 2016)
 7. og et opkrævningsgebyt: 8,- 

Bemærk: at hvis betalingsfristen for kvartalsopkrævningen overskrides bliver der opkrævet et rykkergebyr på 100, - (både ved 1. og 2. rykker) rykkergebyret bliver påført den næste kvartalsopkrævning.

Bemæk: At hvis du efter rykkere stadig ikke betaler eller får en aftale med Grundejerforeningen, vil grundejerforeningen lukke for dit TV- og Radiosignal (der vil blive opkrævet et gebyr ved genåbning)

Din personlige opkrævning kan være anderledes end den skitserede. Takster kan f.eks. blive pristalsreguleret i løbet af året og du kan have købt minigolfkøller eller lignende hos GP.

Hvis du vil se hvordan det samlede beregnede beløb ser ud juli 2019: Klik på dette link

 

Side 7 ud af 7