Print Friendly, PDF & Email

Grisehale på koldvandsrør i kælderen

Print Friendly, PDF & Email

I forbindelse med foreningens nye koldvandsrør i kœlderen er der monteret et stykke plastrør
- ligner en grisehale (der er krølle på)–

1. Dette stykke slange/rørs opgave er, at adskille foreningens rørsystem og beboernes med hensyn til elektriske spœndinger der opstår når vand strømmer gennem et rørsystem.

2. Det andet er, at når vand tappes, sker der en temperatur œndring, derved vil der ske en materiale sammentrœkning eller en materiale udvidelse, det er her, at grisehalen skal optage den vandring som hovedledningen foretager

I kommunens vandmåler er der monteret en kontraventil, der skal modvirke, at beboernes vand der allerede er kommet igennem måleren ikke bliver sendt tilbage i hovedledningen.

Kontakt Alb. kommune ved ændring af varmeanlæg

Print Friendly, PDF & Email

Denne artikel har været trykt i GPbeboernyt november 2006

Varme i boligen

Print Friendly, PDF & Email

Alle boliger opvarmes med fjernvarme fra Albertslund fjernvarmeværk.

I bebyggelsen findes der 2 typer varmeanlæg, loftvarme eller radiatoranlæg.

Alle varmeanlæg er opbygget med fjernvarmevand direkte ind i varmeanlæggene.

Alle ombygninger på anlægget kræver kontakt til fjernvarmeværket inden opstart.

tekniske foreskrifter hentes på ???

Ved etablering af gulvvarmeanlæg på et direkte anlæg, skal man være opmærksom på, at der ikke må benyttes plastrør (PEX rør) de kan ikke holde til den høje fjernvarmetemperatur.

En del varmeanlæg har fået monteret en centralvarmeveksler mellem fjernvarmeværket og boligens varmeanlæg, dette medføre, at der med stor sandsynlighed kan benyttes plastrør til gulvvarmeanlægget.

En del beboere har i stedet for det dyre arbejde med kobberrør til gulvvarmen fået lagt elektrisk varme i gulvet. Dette er måske nemt, men det er ikke billigt i drift. EL-udgifterne til opvarmning af gulv er meget højere end fjernvarmeudgifterne. Gulvvarme kan være med til at sænke tilbageløbstemperaturen på fjernvarmevandet fra din bolig så du måske får bonus på årsregnskabet fra varmeværket.

Varmtvandsbeholder eller gennemstrømsveksler

Print Friendly, PDF & Email

Varmtvandsbeholder eller gennemstrømsveksler.

Alle boliger er født med en varmtvandsbeholder på 200 liter. En stor beholder som stod på 3 jernben nede i kælderen.

Mange har fået skiftet til varmtvandsbeholdere der er mindre (men som er mere effektive end den gamle) og disse nye beholdere hænger typisk på væggen. Fordele ved disse beholdere er at der er en beholder med varm vand = altid varmt vand, men hvis man har flere teenagebørn kan de nogen gange "bade den tom for varmt vand". Så skulle man ha´ købt en større model eller måske sætte temperaturen på lidt op.
Foto til højre:    Metro varmtvandsbeholder -  vandindhold 110 liter

 

 

Igennem tiderne er der også udskiftet mange varmtvandsbeholdere til gennemstrømsvekslere, en meget mindre kasse der også hænger på væggen. Fordelen ved den er, at den ikke fylder så meget og er billigere. En af ulemperne er, at den regelmæssigt skal afkalkes. En anden ulempe kan være, at hvis hele rækken skal i bad på samme tid om morgenen trækker man meget varme fra fjernvarmesystemet på samme tid.
Billed til venstre: Metro gennemstrømsveksler - vandindhold 2 liter, men løber aldrig tom for 42 °C varmt vand. Virker optimalt hvis der kun er åben for en vandhane ad gangen.

Siden 1999 har det ikke været godkendt/lovligt, at montere gennemstrømsvekslere ved udskiftninger!

Ved alle typer arbejde hvor komponenterne komme i forbindels med fjernvarmevand skal fjernvarmeværket kontaktes.

SE de tekniske forskrifter ??