Print Friendly, PDF & Email

Agendacenter
Albertslund

Nyt fra Agendacenteret Albertslund - marts 2019

Print Friendly, PDF & Email

Nyt fra agendacenteret i Albertslund, som omhandler lidt om fjernvarme, belysning og vandregninger

hent det her

flotte ord fra agendacenteret

Print Friendly, PDF & Email

Til oplysning har vi modtaget følgende skriv fra agendacenteret vedr vores "grønne regnskab", dvs. vores vand og varmeforbrug.

 

Kære beboere i Godthåbsparken

Vi vil fra Agendacentrets side gerne rose jer for jeres fine ”Grønne Regnskab” for 2016. Regnskabet viser, at i forhold til forrige år, har I i Godthåbsparken både sparet vand og varme.

Vand

Mht. vand var forbruget i 2015 på 82 liter om dagen pr. person, og i 2016 var det faldet til 75 liter. Det betyder at I tilsammen har sparet over 7 millioner liter vand i forhold til 2015, og at hver familie i gennemsnit har sparet 510 kr.

Jeres forbrug var så lavt, at I, ud af Albertslunds 60 boligområder, er det boligområde med det 7. laveste vandforbrug, hvilket er meget imponerende. 

Varme

Varmeforbruget er ligeledes faldet fra 2015 til 2016.

I 2015 var graddagforbruget på 99 kWh pr. m2 og i 2016 var det faldet til 92 kWh pr. m2. Det betyder at hver familie i gennemsnit har sparet 756 kWh, hvilket svarer til 370 kr. i varme.

 

Det er et virkelig flot ”Grønt regnskab”, da jeres udgangspunkt allerede var meget lavt. Så godt gået!

 

Med venlig hilsen

Agenda Center Albertslund

Den grønne. Gør Verdensmål til Hverdagsmål. Science uge og eftertanke

Print Friendly, PDF & Email

Lidt nyt fra Agente Center

 

Kære Miljø- og Affaldsnetværk

Den Grønne. Kampagnen for at bruge de grønne spande og poser til madaffaldet er ved at være slut. Vi synes selv, vi er kommet ganske godt rundt med udstillingen i alle montre i stationstunnelen, opslag på facebook, der er set af mange tusinder, plakater i og omkring centeret, artikler i AP og en masse gode snakke. Om det så har rykket, må vi vente og se. Men mon ikke, det har bragt os lidt tættere på kommunens mål om, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2018 (og 60 % i 2020).

 

Nye grønne poser. Som bekendt er vi i Albertslund gået over til grønne poser af plast. De er både bedre, billigere og miljømæssigt skånsommere. Vestforbrændingen har haft dem i udbud, og de skulle være klar til at levere de nye grønne plastposer fra den 1. november. Ind til da udleverer de fortsat bioposer fra deres restlager - og bioposerne må også fortsat gerne bruges (også efter den 1. november), så de ikke ender som affald.

”Gør Verdensmål til Hverdagsmål” den 20. november.  I Agenda Centeret begynder vi nu at arbejde mere og mere med FN’s 17 Verdensmål. Det er de globale mål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030. Ved at tage udgangspunkt i Verdensmålene, får vores lokale arbejde en tydeligere global dimension, ligesom Verdensmålene kan bruges som god inspiration i det lokale arbejde. Vores slogan er ”Gør Verdensmål til Hverdagsmål”, og vores bestyrelse har valgt 6 af målene ud, som vi i særlig grad vil arbejde med. Det hele skyder vi i gang den 20. november kl. 18.30, hvor vi inviterer til et møde i KB-salen. Her vil vi fortælle om Verdensmålene, og lægger op til en snak og ideudveksling om, hvordan vi håndterer Verdensmålene her i byen – som Agenda Center, boligområde, kommune og som borger.

Nu har I datoen. Selve indbydelsen med mere info kommer senere.

Skolernes science uge. Vanen tro har vi undervist adskillige skoleklasser i skolernes temauge uge 39 – science ugen. De har lært om vand, affald, ressourcer og klima, smagt plantefars og været på cykeltur til klimasikringer mm. rundt om i byen. Gode forløb, og i det hele taget udvikler vi hele tiden vores tilbud til skolerne.

 

Eftertanke oven på to meget forskellige somre. Måske har I allerede set den, men på AP’s net har vi for tiden en artikel liggende, der reflekterer over de seneste to meget forskellige somre, der stiller os overfor nogle meget forskellige udfordringer. På den ene side skal vi kunne håndtere en masse vand og på den anden side, skal vi kunne håndtere ekstrem tørke – og hvordan gør vi lige det og får noget godt ud af det? Se artiklen her:

http://albertslund.lokalavisen.dk/laeserbreve/2018-10-09/DEBAT-Eftertanke-oven-p%C3%A5-to-meget-forskellige-somre-3253117.html

 

 

Med venlig hilsen

 

Povl Markussen

Agenda Center Albertslund